Sla navigatie over

Als Oosterzelenaar gaan zwemmen aan ‘inwonerstarief’, nu eindelijk ook in andere buurgemeenten

De gemeenteraad van Oosterzele keurde gisteren unaniem een aangepast reglement goed rond de   tegemoetkoming voor zwemjaarabonnementen en meerbeurtenkaarten. Het systeem bestond reeds voor inwoners die zwemmen in Zottegem. Voortaan zal het ook mogelijk zijn in Merelbeke en Wetteren.

Open Vld plus Oosterzele lanceerde het idee reeds in 2015. Gemeenteraadslid Kaat Pien (Open Vld plus) werkte het deze legislatuur ook concreter uit via een principevoorstel in 2019. Bij de goedkeuring op 27 mei 2020 betreurde raadslid Pien dat het systeem enkel mogelijk werd voor inwoners die gaan zwemmen in Zottegem. Ze pleitte er voor om dit ook mogelijk te maken in andere buurgemeenten.

Na een evaluatie wordt nu op dit voorstel ingegaan. De toelage voor de zwemmers bedraagt het verschil tussen het inwoner en niet-inwoner tarief voor de aankoop van een meerbeurtenkaart of jaarabonnement.

De terugbetaling gebeurt op basis van het aankoopbewijs van het abonnement of beurtenkaart. De aanvraag dient te gebeuren op het daartoe voorziene aanvraagformulier. Inwoners moeten het ingevulde aanvraagformulier samen met het originele kassaticket en een kopie van hun identiteitskaart bezorgen aan de sportdienst, waarna controle volgt en nadien aan de dienst financiën opdracht wordt gegeven om inwoners dus een deel van de gemaakte kost terug te betalen.

De aanvragen worden afgesloten op de laatste dag van het kalenderjaar 31 december. Aanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden in het jaar van de aankoop.

Geen automatisch systeem

Gemeenteraadslid Dino Glazemakers: “We betreuren wel de omslachtige werkwijze. We pleiten al lang voor meer digitalisering, en hier wordt een makkelijke kans gewoon genegeerd. De Stad Zottegem was bereid om de inwoners (na voorleggen van de identiteitskaart) direct de korting automatisch toe te kennen, maar de meerderheid wenste hier bij de opstart niet op in te gaan. Met vreemde argumentatie. Men geeft aan dat men anders geen zicht heeft op hoeveel budget er al gespendeerd zou zijn vanuit de gemeente. Het omgekeerde is waar. Via een automatisch systeem met toekenning van korting zou men te allen tijde aan Zottegem kunnen vragen hoeveel korting er reeds werd toegekend. Nu kunnen inwoners hun kassaticket enkele weken/maanden laten liggen en tegen het einde van het jaar de tussenkomst vragen…waardoor men dus geen stand van zaken krijgt. Daarnaast moeten inwoners met het huidig systeem het volledige bedrag zelf voorschieten. Een jaarabonnement kost ongeveer 350 euro. Met het automatisch kortingssysteem zouden inwoners dus meteen een stuk minder moeten betalen. Nu moeten ze wachten op terugbetaling. Dit is drempelverhogend. We hopen dat er alsnog een bijsturing komt inzake het digitaliseren en automatiseren van het systeem.”

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder