Sla navigatie over

Alleenstaanden al voldoende belast. Open Vld plus wil discriminatie binnen gemeentelijke gezinsbelasting weg.

In Oosterzele bestaat nog een algemene gemeentebelasting op gezinnen, die is ten laste van ieder gezin dat en iedere alleenstaande die op 1 januari van het aanslagjaar zijn of haar domicilie heeft op het grondgebied van de gemeente.

Oosterzele telt volgens de laatste gemeentemonitor 13.840 inwoners waarvan 27,3%  huishoudens met 1 persoon (en dit aandeel stijgt), 34,9% huishoudens met 2 personen (dit aandeel daalt); 16,5% zijn huishoudens met 3 personen (aandeel daalt ook).

Open Vld plus pleit er reeds lang voor om deze algemene belasting af te schaffen, omdat de inning ook veel werk met zich meebrengt. Open Vld plus blijft die afschaffing in eerste instantie bepleiten. Zolang dit niet gebeurt, pleit Open Vld plus echter voor een rechtzetting om de alleenstaanden niet langer te benadelen in onze gemeente.

De tarieven zijn immers nu als volgt:

De belasting bedraagt:

  • 40,00 euro voor alleenstaanden
  • 62,00 euro voor gezinnen

Fractieleider Filip Michiels en raadslid Carine Schamp (Open Vld plus): Om alleenstaanden niet langer te benadelen pleit Open Vld plus in eerste instantie nog steeds voor de afschaffing van deze algemene gemeentebelasting op gezinnen. Indien de meerderheid dit niet wil, pleiten we ten minste om het tarief voor alleenstaanden niet langer discriminerend te maken ten opzichte van gezinnen. Want een alleenstaande betaalt dus meer dan de helft van wat de gezinnen betalen (deze laatsten hebben normaal ook maximaal inkomen van twee personen). Die discriminatie moeten we wegwerken.”

Door de beperkte aanpassing voor alleenstaanden tot maximaal de helft van het tarief van gezinnen, zou dit voor de gemeentekas slechts een beperkt verschil betekenen. Het zou een sterker signaal zijn deze algemene gezinsbelasting volledig af te schaffen, want de meerderheidspartijen verhoogden begin deze legislatuur helaas ook al de opcentiemen onroerende voorheffing, waardoor de werkende klasse al extra belast wordt dan voorheen. Ook voor alleenstaanden weegt dit door.

In 9 op de 10 Belgische gemeenten zijn mensen die alleen wonen de grootste groep geworden. Alleenwonenden zijn huishoudens bestaande uit 1 persoon. In 30 jaar tijd is hun aantal met een vijfde gestegen. Alleenstaande werknemers zonder kinderen zagen vorig jaar maar liefst 52,6 procent van hun looninkomsten naar de overheid vloeien, in de vorm van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.

Hoewel het aantal alleenwonenden in ons land almaar toeneemt, lijkt het beleid toch vooral nog gericht op het klassieke gezin. Het risico op armoede is er ook hoger en alleenwonenden kampen ook met fiscaal andere, minder gunstige regelingen.

Open Vld plus heeft daarom op de gemeenteraad van 18 april voorgesteld om de algemene gemeentebelasting op gezinnen minimaal niet langer discriminerend te maken voor alleenstaanden tov gezinnen en dus maximaal de helft te laten bedragen van het tarief voor gezinnen. De meerderheid wou nog niet stemmen over dit punt. Het werd uitgesteld naar een volgende vergadering.

 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder