Sla navigatie over

Open Vld plus bindt de strijd aan tegen lege brooddozen in Oosterzele, meerderheid stemt voorstel weg.

Gisteren, tijdens de Week tegen Kinderarmoede, besprak de gemeenteraad van Oosterzele een voorstel van Open Vld plus om honger op school bij kwetsbare gezinnen aan te pakken. De liberalen traden in overleg met een aantal scholen, ouderverenigingen en ouders en voelden de noodzaak om vanuit de gemeentelijke overheid extra ondersteuning te bieden. Het voorstel werd helaas weggestemd. De meerderheid verwees scholen expliciet naar sociale organisaties en serviceclubs.

Door de huidige crisis krijgen nu - of wellicht in de nabije toekomst - ook sommige Oosterzeelse gezinnen het moeilijk om de eindjes aaneen te knopen. Open Vld plus Oosterzele stelde daarom begin deze maand voor om het project ‘Vergeten brooddozen’ op te starten en zo samen honger op school aan te pakken.

Hoge inflatie en stijgende energieprijzen mogen er niet voor zorgen dat kinderen zonder eten naar school gaan.

Fractieleider Filip Michiels en raadslid Pascal Fermon hadden daarom een voorstel ingediend waarbij elke school middelen toegewezen krijgt om zelf voeding aan te kopen voor leerlingen die geen, te weinig of ongezond eten bij hebben op school.

In deze eerste schoolmaanden worden leerkrachten en directies in scholen helaas geconfronteerd met lege of ongezond gevulde brooddozen. Ook in Oosterzele stijgen de aantallen. Vanuit het OCMW mogen dan al inspanningen gedaan worden om ouders te helpen. Vele ouders ervaren echter nog steeds een (te) grote drempel om de stap naar het OCMW te zetten.

Fractieleider Filip Michiels: “Concreet betekent het project ‘Vergeten brooddozen’ dat het gemeentebestuur bonnen aankoopt bij lokale handelaars. De waarde van de bonnen wordt vastgelegd op 1 euro/leerling voor iedere schoolvestiging, wat dus voor Oosterzele neerkomt op een totale investeringskost van minder dan € 1.000 euro op jaarbasis.

Gemeenteraadslid Dr. Pascal Fermon : “Een kind met een hongergevoel kan zich moeilijk concentreren op de schoolbanken. Dat moeten we vermijden. Met dit project willen we met Open Vld plus Oosterzele effectief gelijke onderwijskansen mee helpen waarmaken en ondersteunen.

Op die manier kunnen de scholen direct inspelen wanneer een leerling een lege brooddoos of ongezonde lunch (beschimmeld brood, pizzaresten, energiedrankjes ... ) bij heeft. Met de bonnen kunnen de scholen zelf voeding (brood, beleg, fruit, koekjes,..) aankopen en discreet de leerling helpen.

Verder willen we ervoor zorgen dat deze gezinnen de nodige info ontvangen waar ze hulp kunnen vinden. Gerichte doorverwijzing naar extra ondersteuning voor deze ouders kan helpen om deze kinderen een betere toekomst te bieden.
Het is noodzakelijk dat er op regelmatige basis overleg met alle directies is om de specifieke noden kenbaar te maken wanneer het over het thema ‘honger op school’ gaat. Een actie zoals de ‘Vergeten brooddozen’ zorgt ervoor dat we allemaal samen zorgen voor een betere levenskwaliteit voor onze kinderen.

De meerderheid ziet die drempel voor de ouders niet als noodzaak om het voorstel uitvoering te geven. Er werd ook meermaals expliciet verwezen naar sociale organisaties en serviceclubs om scholen extra middelen te bezorgen. Het voorstel werd meerderheid tegen oppositie weggestemd. Open Vld plus zag hier nochtans een belangrijke signaalfunctie in, met een heel beperkte financiële inspanning.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder