Sla navigatie over

gemeenteraad

7 juni 2023

Open Vld plus pleit ervoor Kinderopvang in Oosterzele uit te besteden

Na nog maar eens een nieuwe aanmaning door het Agentschap Opgroeien over de organisatie van de Kinderopvang én na de verschillende eerdere incidenten, negatieve zorginspectieverslagen en stopzetting of schorsing van 2 kinderopvanginitiatieven die vallen onder de organisatie van het OCMW van Oosterzele, pleit Open...

Lees meer

16 mei 2023

Open Vld plus, Groen en N-VA Oosterzele dringen aan op ontslag van Schepen en "OCMW-voorzitter" Els De Turck

Nadat het OCMW Oosterzele opnieuw een zware terechtwijzing heeft ontvangen van het Agentschap Opgroeien, dringen Open Vld plus en, Groen en N-VA aan op het ontslag van Els De Turck. Als de voorzitter van het OCMW, bevoegd schepen en lid van het Vast Bureau...

Lees meer

1 mei 2023

Alleenstaanden al voldoende belast. Open Vld plus wil discriminatie binnen gemeentelijke gezinsbelasting weg.

In Oosterzele bestaat nog een algemene gemeentebelasting op gezinnen, die is ten laste van ieder gezin dat en iedere alleenstaande die op 1 januari van het aanslagjaar zijn of haar domicilie heeft op het grondgebied van de gemeente.

Lees meer

24 april 2023

Kinderopvang - Vraag algemene audit na tweede aanmaning van het Agentschap Opgroeien

Op de gemeente- en OCMW-raad van dinsdag 18 april kwam het dossier van de Oosterzeelse kinderopvang opnieuw ter sprake. Bij aanvang van de bespreking van dit dossier heeft de algemeen directeur van de gemeente gepleit om – naast een audit over de werking van...

Lees meer

24 maart 2023

Gemiste kans om breed draagvlak te creëren voor herbestemming kerk Moortsele

Uit contacten met verschillende Moortselenaars maakt Open Vld plus Oosterzele op dat er interesse is onder de inwoners rond het herbestemmingsdossier van de Sint-Amanduskerk in Moortsele.

Lees meer

22 maart 2023

Het schepencollege mist de boot helemaal in de aanpak van het fusiedossier en spreekt zichzelf grondig tegen.

Open Vld plus Oosterzele is er in eerste instantie van overtuigd dat deze legislatuur geen degelijk traject meer doorlopen kan worden om te kijken of een fusie nog haalbaar is én wat de eventuele meerwaarde kan zijn voor de inwoners.  

Lees meer

17 februari 2023

Aanhoudende druk Open Vld plus lijkt te renderen: Meerderheid Oosterzele stuurt plannen administratief centrum grondig bij.

Sinds mei vorig jaar voert Open Vld plus Oosterzele hevig strijd tegen de plannen van de CD&V/N-VA meerderheid voor de bouw van een nieuw administratief centrum in Oosterzele. Het schepencollege heeft in haar vergadering van 7 februari jl. beslist over een nieuwe (aangepaste) visie...

Lees meer

20 oktober 2022

Ook bomen in geboortebos Oosterzele voor Sterrenkinderen

Normaal worden jaarlijks bomen aangeplant in het geboortebos. Elk kindje dat in een bepaald jaar is geboren, krijgt in dit bos een geboorteboompje en terwijl het kind opgroeit, kan het ook de boom zien groter worden. Zo symboliseert een geboortebos de wens dat elk...

Lees meer

12 oktober 2022

CD&V/N-VA meerderheid komt niet opdagen maar schiet wel in actie na de voorstellen van de oppositie

De Oosterzeelse meerderheidspartij CD&V/N-VA is vanavond niet opgedaagd op een gemeenteraad die werd samengeroepen door Open Vld plus en Groen. Daardoor kon de gemeenteraad niet rechtsgeldig vergaderen. De liberalen en groenen hebben meteen een vraag ingediend om de punten te behandelen op de volgende...

Lees meer

3 oktober 2022

Extra gemeenteraad om klaarheid te scheppen over mogelijk fusietraject

Open Vld plus en Groen Oosterzele roepen op woensdag 12 oktober een extra gemeenteraad samen. Ze lanceren daarbij een aantal concrete voorstellen om een transparant én een participatief traject uit te werken in het kader van een eventuele fusie die de gemeente Oosterzele zou...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder