Sla navigatie over

Wel of Geen AC

Wel of Geen AC

Geef jouw mening!

Is een nieuw Administratief Centrum (AC) van 6,3 miljoen euro een prioriteit voor u als Oosterzelenaar?

... of vindt u het belangrijker te investeren in sport, jeugd en fietsveiligheid?

 

Het schepencollege heeft het voornemen een nieuw administratief centrum (AC) te bouwen naast het bestaande gemeentehuis. Plannen die al in een ver gevorderd stadium zitten (ontwerper werd reeds aangesteld), zonder enige inspraak van de Oosterzelenaar.

Daar willen we met deze bevraging verandering in brengen. Jij kan zeggen wat jij verkiest. Het project wordt geraamd op 6,3 miljoen euro. Het gemeentebestuur wil daarvoor in het verkiezingsjaar (2024) een bijkomende lening aangaan van 5,6 miljoen euro. Ondanks de hoge schuldgraad van Oosterzele.

Het is de mening van Open Vld plus dat er meer belangrijke zaken zijn in onze gemeente om te investeren. Een renovatie van het bestaand gemeentehuis met goede dienstverlening voor de bevolking blijft een must. Maar het nieuwe AC wordt een prestigeproject waar weinig toekomstgericht gedacht wordt.

Anderzijds geven inwoners ons steeds meer te kennen dat er nog veel werk op de plank ligt inzake 

verkeersveiligheid. Ouders durven hun kinderen niet alleen naar school, de jeugdbeweging of de sportclub laten fietsen. Er zijn dus belangrijke investeringen nodig in fietsinfrastructuur en verkeersveiligheid.

 

Sportieve inwoners, jong en oud, oordelen ook dat er in sportinfrastructuur reeds vele jaren té weinig geïnvesteerd werd. Een grondige renovatie van de sporthal dringt zich op. Belangrijk voor vele sportclubs. Onze gemeente heeft (in tegenstelling tot bijna alle andere naburige gemeenten) geen eigen investeringen gedaan in o.a. voetbalvelden. Daar is nochtans nood aan voor onze jonge sporters.

 

Ondernemers smeken al jaar én dag voor extra ruimte om te investeren. Open Vld plus ijvert al 20 jaar voor de realisatie van de tweede ambachtelijke zone. Het project blijft aanslepen.

Bovendien zijn de investeringen in het Oosterzeels rioleringsnet meer dan ondermaats. De rioleringsgraad in Vlaanderen is momenteel 88 %, in Oosterzele is dit slechts 58,91%. Oosterzele scoort ook slecht op het vlak van zuiveringsgraad van het afvalwater. In Vlaanderen is dit gemiddeld 86 %, in Oosterzele amper 44,15%. Slechts 14 gemeenten in héél Vlaanderen scoren slechter.

Voor onze succesvolle jeugdbewegingen, opgebouwd door de inzet van goede leiding en vrijwilligers, is degelijke speelplek en accommodatie een must. Door de beslissingen van het zittend bestuur is er echter een aanzienlijk gebrek aan voldoende ruimte en goede infrastructuur.

Oosterzele heeft ook nood aan meer structurele ondersteuning voor kinderopvang.

 

Er is dus nog héél veel werk aan prioritaire zaken.

Toch  oordeelt het CD&V/N-VA bestuur van Oosterzele (zonder enige inspraak van de inwoners) dat er een grotere  prioriteit is voor de Oosterzelenaar: een nieuw administratief centrum. Kostprijs: 6,3 miljoen euro.

Kan het bestuur een nieuw AC betalen?

Neen, want het bestuur moet hiervoor in 2024 een nieuwe lening aangaan van 5,6 miljoen euro en de schuld per inwoner is nu reeds véél hoger dan in de rest van  gelijkaardige gemeenten in Vlaanderen (de zogenaamde clustergemeenten).

Is dit project toekomstgericht?

Neen, het ontwerp houdt géén rekening met thuiswerk of flexiwerk. Elke ambtenaar krijgt nog steeds zijn of haar bureau. Meer digitalisering naast dienstverlening in het gemeentehuis lijkt nog steeds geen kernwoord voor dit bestuur. Een gemiste kans, want dat is net waar de Vlaamse overheid op inzet.

Bovendien wordt bij de realisatie van dit gebouw geen rekening gehouden met een mogelijke fusie met een buurgemeente. Iets waar de meerderheid trouwens wel concreet over spreekt.

Wat denk jij ?

Wij zijn van mening dat bijkomende leningen aangaan, enkel kan indien het gaat om te investeren in belangrijke projecten voor de bevolking.

En niet voor prestigeprojecten.

We zijn benieuwd wat jij denkt als Oosterzelenaar.

Waar moet jouw belastinggeld in geïnvesteerd worden?

En waar mogen eventuele bijkomende leningen voor aangegaan worden?

Wat kies jij?

Prioritair investeren in ...

  • ... een nieuw administratief centrum van  6,3 miljoen euro.

of

  • ... meer verkeersveiligheid, sport én jeugd.

 

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder