Sla navigatie over

Het schepencollege mist de boot helemaal in de aanpak van het fusiedossier en spreekt zichzelf grondig tegen.

Open Vld plus Oosterzele is er in eerste instantie van overtuigd dat deze legislatuur geen degelijk traject meer doorlopen kan worden om te kijken of een fusie nog haalbaar is én wat de eventuele meerwaarde kan zijn voor de inwoners.

 

De meerderheid kondigde in september 2022 plotsklaps aan een bevraging te organiseren bij de bevolking. Open Vld plus pleit daar reeds jaren voor. Maar de meerderheid pakt dit dossier al enige tijd onprofessioneel aan.

De bevraging zou op heel korte termijn gerealiseerd worden, zo luidde het bij de meerderheidspartijen. In een persbericht van 20 september 2022 kondigde men toen aan:

 

“Oosterzele gaat inwoners bevragen over een mogelijke fusie

Gemeentes die fusioneren is een onderwerp dat meer en meer leeft in de media, bij burgers en bij lokale overheden, ook in Oosterzele. Het gemeentebestuur wil daarom aan zijn inwoners vragen of zij voorstander zijn van een fusie en zo ja, met welke gemeente(s).”

 

Schepen Cottenie stelde bovendien op de regionale televisie op 21/10/2022: “We gaan die bevraging zo snel mogelijk lanceren. De komende weken zou dat rond moeten zijn. De resultaten van de bevraging zouden we ook graag tegen het einde van dit jaar (2022) hebben.”

 

Op  de gemeenteraad van 18 oktober 2022 werd, n.a.v. een voorstel van Open Vld plus rond een transparante, objectieve studie- en bevragingsronde, door de meerderheid een toelichting ter zitting gegeven over een gewijzigd plan van aanpak. De documenten werden niet vooraf bezorgd aan de raadsleden.

 

Op de raadszitting van deze avond 21 maart 2023 staat een nieuwe stand van zaken geagendeerd. Opnieuw werden – ondanks vragen hiervan in de commissie algemeen beleid vorige week – géén voorbereidende documenten bezorgd aan de gemeenteraadsleden.

 

Vandaag, tweeënhalf uur voor de gemeenteraad wordt wel een persbericht de deur uitgestuurd met de aankondiging van alweer een gewijzigd plan van aanpak:

 

  • De gemeente zou momenteel werken aan het informatieve luik waarbij het in april fusie-info online zal plaatsen en zal inzetten op infosessies voor interne doelgroepen.
  • In de eerste helft van mei vindt een infosessie plaats voor burgers en zal een enquête online beschikbaar zijn en op papier via het infozine.
  • De bevraging zal polsen naar de kansen en bedreigingen die burgers zien bij een mogelijke fusie. Ze zal ook peilen naar de voorkeur van deelnemers naar de gemeente(s) om mee te fusioneren.

Schepen van communicatie Elsy De Wilde en de schepen van burgerzaken Orville Cottenie stellen nu eigenlijk expliciet dat hun persoonlijke beweringen in september flauwekul waren.

 

Vandaag 21 maart 2023 stellen ze: ‘Het geeft (sic) weinig zin om zomaar te vragen aan burgers of ze een fusie willen of niet, want waarover gaat het hier eigenlijk? Een gemeentefusie is een specifieke materie waar we eerst duiding moeten bij geven als we echt de mening willen kennen van onze burgers en dat willen we zeker.”

 

Op 20 september 2022 luidde het “Die bevraging komt er op voorstel van de schepen van communicatie Elsy De Wilde en de schepen van burgerzaken Orville Cottenie. ‘We vinden het essentieel om te achterhalen bij onze inwoners of ze wel een fusie willen en zo ja, welke aanpalende gemeente(s) hun voorkeur genieten. Daarna willen we als gemeentebestuur in gesprek gaan met die gemeente(s) waar de meeste voorkeur naar uitgaat.”

Open Vld plus blijft haar standpunt herhalen dat het wenselijk is om een zo neutraal mogelijke burgerbevraging te organiseren over een eventuele fusie.

We pleiten met Open Vld plus voor een onderbouwd, gedepolitiseerd, participatietraject met externe begeleiding. We hebben vertrouwen in de capaciteiten van onze gemeentelijke ambtenaren, maar eigen administratie is te veel betrokken partij om hier met een neutrale blik naar te kijken. Zo’n gedepolitiseerd traject brengt héél wat nuttige, neutrale input mee van inwoners én kan – ook bij beslissing tot niet-fusie – informatie bezorgen over beleidsdomeinen waar eventueel op andere manieren een grondige samenwerking beter kan zijn. Omdat het schepencollege dit dossier niet heeft aangepakt zoals het hoort, lijkt dit ook geen dossier meer om nog deze legislatuur naar te kijken. Dit heeft totaal geen slaagkans meer,” stelt Open Vld plus-fractieleider Filip Michiels

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder